GÜRCİSTAN MÜSLÜMANLARI

 
Gürcistan, bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından beri, millî kimliğini din ile içiçe tanımlayan bir yönetim anlayışının etkisinde kalmıştır. Gürcü milliyetçiliğinin en temel özelliği, Ortodoks Hıristiyanlık inancının “milli bir kimlik” olarak benimsenmesidir. Gürcü milliyetçileri, bir Gürcünün asla Müslüman olamayacağı kanaatine sahiptirler. Bu kanaatin etkisiyle sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan belirli bir seviyenin üzerinde olan, önemli düzeyde ilişkileri bulunan bir kimsenin Müslüman kimliğini ifade etmesi, bir anda dışlanması sonucunu getirir. 
 
 
Tiflis, Batum ve diğer bazı şehirlerde Osmanlı ve İran hakimiyeti dönemlerinden kalma birçok camii mevcut iken, Sovyet döneminde bunların çoğu yıktırılmış, kalanları da ya kapatılmış veya başka hizmetlere tahsis edilmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra açılmasına müsaade edilen veya yeni yapılan camilerin sayısı bugün 250 yi aşmıştır. Ne var ki, bu camilerde görev alacak yetişmiş dini kadrolar yoktur.
Mesela, bugün Gürcistan’da 11. sınıfa kadar devam eden temel eğitim döneminde din eğitimi zorunludur. Müslüman ailelerin çocuklarının da okuduğu tüm okullarda din dersleri, Kilise’nin resmi papazları tarafından verilmektedir. Çünkü orada, okullarda İslam dini derslerini verecek kadrolar mevcut değildir. 
Gürcistan’daki bu durum, en çok da bu ülke ile etnik ve kültürel bağları bulunan Gürcü asıllı Türk vatandaşları için üzücü bir durumdur. Zira Türkiye’deki Gürcü asıllı vatandaşlar Müslümandır ve çoğunluğu da dinlerine oldukça bağlıdır. Bu insanlar, atayurtlarının böyle bir zihniyetle yönetilmesinden hiç de hoşnut değildirler. 
İşte bu tespitlerden hareketle İstanbul’daki Gürcistan Gönüllüleri olarak biz 25 yılı aşkın bir süre önce bu bölgedeki Müslüman toplumun dinî, kültürel, eğitim, sağlık ve insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaya başladık. Bu kapsamda bizler gönüllü olarak Gürcistan’dan Türkiye’ye dini eğitim için öğrenci getiriyoruz. Bugüne kadar yüzlerce öğrenci getirildi. Bu öğrenciler, 2 yıl Türkçe ve din eğitimi aldıktan sonra üniversite sınavına girmekte ve çeşitli fakülteleri kazanarak tahsillerini ilerletmektedirler. Ayrıca, 1991 yılından bu yana, dini kitap yayını yapmaktayız. 1991’den bu yana, irili ufaklı 300 ayrı Gürcüce dini kitabın basımını ve dağıtımını sağladık. Bu kitapların toplam miktarı bugün 2 milyon adedi bulmuştur. Bunlar, tarihteki ilk Gürcüce İslami kitaplardır. 
İslâm ordularının Kafkasya'ya yönelik harekâtı Hz. Ömer devrinde başladı. Sürâka b. Amr 22'de (643) Bâbülebvâb Kralı Şehr-Berâz ile barış yaptıktan sonra Habib b.Mesleme ileri harekata devam ederek bazı yerleri ele geçirdi. Habib b. Mesleme daha sonra Hz. Osman zamanında İrminiye'nin fethiyle görevlendirildi. Duvîn'i zapteden Habîb Gürcistan'ın merkezi Tiflis üzerine yürüdü ve şehri fethedip Gürcülerle bir anlaşma yaptı
Gürcistan’daki ve dünya üzerindeki diğer Gürcü kökenli insanlar için şüphesiz en önemli eksiklik, elimizde güvenilir ve tam bir Kur’an Meali olmamasıydı. Elimizde, 1905 tarihli bir Gürcüce Kur’an-ı Kerim meali vardı. Kur’an-ı Kerim’in Fransızca mealinden Rusça’ya, oradan da Gürcüce’ye aktarılmış olan bu meal, Gürcü Kilisesi tarafından bastırılmıştı. Bu nedenle çok fazla hata bulunmaktaydı. İşte gönüllüler grubu olarak bu meseleyi üzerimizdeki en önemli sorumluluk olarak hissettik ve gerek Türkiye’den, gerekse Gürcistan’dan bu konuda ehil alimleri bir araya getirerek bir ekip oluşturduk ve meal çalışmalarına başladık. Uzun ve titiz bir çalışma sonucu –Allah’a hamd olsun- geçen yıl bu çalışma sona erdi ve tarihte ilk kez Müslüman ilim adamlarınca hazırlanmış olan Gürcüce Kur’an Meali eserimizi bastık. Bugüne kadar 27 bin adet Gürcüce Kur’an meali basıp ücretsiz olarak dağıttık. 
Türkiye, Gürcistan ile belki 35 anlaşma ve protokol imzalamış. Maalesef, bunların birçoğu ya son derece dar kapsamlı ve sınırlı çevreleri ilgilendiriyor ya da hiçbir temeli olmayan hayali metinlerden ibaret. Gürcistan nüfusunun yaklaşık 5’te biri Müslüman ve bu insanların kendi dinlerini öğrenme, çocuklarına öğretme ve yaşama talepleri var. Bugün, ne kadar din özgürlüğü olduğu söylense de, bu ihtiyacı Tiflis yönetiminin sağlaması mümkün değildir. O zaman ne olacak? Gürcistan Müslümanları dinlerini kimden ve nereden öğrenecek? Bu konu Türkiye’de kimseyi ilgilendirmese de, şahsen bizleri ilgilendiriyor! Türkiye, Gürcistan ile ilişkilerini sürdürürken, bu ülkenin iç dinamiklerini hesaba katmak zorundadır.
Biz bu konuları 1991 yılından bu yana göreve gelen tüm Dışişleri Bakanları ile konuştuk ama ilgilenen olmadı. Türkiye, Gürcistan ile olan ilişkilerinde sanki, ABD ve AB ülkelerinin yazdığı senaryolarda kendisi için belirlenen rolün dışına çıkmıyor gibi görünüyor. Gürcistan’ın, Türkiye’nin dahil olduğu uluslararası birliktelikler açısından taşıdığı bir önemi olabilir; ancak doğrudan Türkiye için taşıdığı önem açısından öncelikli konuları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yoksa, Türkiye’nin Gürcistan ile son derece iyi ilişkiler yürüttüğü dönemde, bu ülkedeki Müslüman nüfus sıkıntı çeker ve telafisi mümkün olmayan zararlara uğrarsa bunun ne kıymeti olabilir?
Gürcistan bugün, kendi Müslüman vatandaşlarının dini taleplerini karşılayabilmekten uzaktır. Bu talep ya bu ülkenin dostu olan Türkiye’den karşılanacak ya da her iki ülkeyi de rahatsız edecek ülkeler ve uluslararası organizasyonlar devreye girecektir. Bunlar ise, zamanla Gürcistan’ı Türkiye’den uzaklaştıracaktır.

MUHAMMED YUNUS KAYA

 

 

  • 30/01/2015
  • 1855

კომენტარები

განაახლეთ

სტატიები

REZO AZİZ MİKELADZE

ისლამი და ახალი წელი

REZO AZİZ MİKELADZE

დიდი ცოდვის ჩამდენის მდგომარეობა

REZO AZİZ MİKELADZE

ისე ვცხოვრობთ, თითქოს არასოდეს ველით სიკვდილს

Müfit YÜKSEL

Gürcistan-Batum notları-2

Müfit YÜKSEL

Gürcistan-Batum notları-1

REZO AZİZ MİKELADZE

Cemaat ve Cami

Müfit YÜKSEL

KAFKASLARDAKİ SAVAŞ GÜRCİSTAN VE TÜRKİYE

REZO AZİZ MİKELADZE

Hatim Duası

REZO AZİZ MİKELADZE

Dünya Barışı için Dinin Önemi

REZO AZİZ MİKELADZE

İtidalin önemi

Müfit YÜKSEL

Gürcistan-Acara Notları-1

Müfit Yüksel

Gürcistan-Acara Notları-3

REZO AZİZ MİKELADZE

Lanetli bu köy!

REZO AZİZ MİKELADZE

Ölçünün temel birimi: Doğru yol!

REZO AZİZ MİKELADZE

İnanç konuşma ve davranış setleri

Hüseyin Öztürk

Osmanlı Gürcistan’ı

Muhammet Yunus KAYA

Gürcistan'a Yönelik Bir Gönül Hizmeti

Muhammet Yunus KAYA

GÜRCİSTAN MÜSLÜMANLARI

Davut DURSUN

Batum ey Batum!

Müfit YÜKSEL

KAFKASLARDAKİ SAVAŞ VE TÜRKİYE

REZO AZİZ MİKELADZE

KUTLU DOĞUM

Nusret Çiçek

Savaşanlarla savaştıranlar

Davut DURSUN

Kafkasyada iki önmeli merkez: Bakü ve Batum


HUTBEMedine'den Canlı YayınKabe'den Canlı Yayın
ლოცვის დროს ბათუმში 19.01.2019
ცისკარი მზე ლანჩი დღის მეორე ნახევარში საღამო ღამ.ლოცვა