ვედრება

ვედრება

შუამავალი მუჰამმედის ბოლო ქადაგება ( ვედა ჰუთბა)

შუამავალი მუჰამმედის ბოლო ქადაგება ( ვედა ჰუთბა)