99 İsim

Allah'ın 99 İsmi Şerifi

ალლაჰის შესამკობელი 99 სახელი

სამყაროს შემოქმედო! ყველა ეს ულამაზესი სახელი შენ გეკუთვნის
შენი შემამკობელი სახელების  წარმოჩენით, ჩემი სული ნათდება
ღირსი მყავ შენი სახელების ყოველდღიური ხსენებით

მხოლოს შენ გცემთ  თაყვანს,
შენ ხარ ღმერთი, 
შენშია გადარჩენა, ჩემი არსებობა
შენს ძიებაშია სული ჩემი  და გული ჩემი
შენ მჭირდები მხოლოდ და არავინ სხვა
შენ მოგიხმობ მხოლოდ და არავის სხვას
შენ ხარ გამჩენი ყოველთა, 
დროებითია ყოველი, მარადიული შენა ხარ მხოლოდ
სრულქმნილი შენა ხარ მხოლოდ და მბოძებელი ყოვლისა კეთილისა 
არა არს  ღმერთი თვინიერ ერთისა,  შენ ხარ ალლაჰი, რომელსაც 
არ ჰყავს ტოლი და სწორი -
ღირს  მყავ შევიგრძნო სიდიადე შენი. 

ჰოი მოწყალეო!
მყავ ღირსი შენი წყალობისა, რომელიც სამოთხის ხილვის ტოლფასია, 
შენი წყალობის ერთი გაელვება, უსაზღვრო ბედნიერებაა.
მცირედიც შენი მოწყალებისა, 
ჩემს უნაყოფო და ცარიელ გულს აავსებს მადლიერების გრძნობით და
ჩემის  სიცოცხლეს აზიარებს  უსასრულობას 

ჰოი, მწყალობელო!
შენ ისეთი მწყალობელი ხარ, რომ ვიცი შეისმენ ჩემს სიტყვებს
ჩემს გონებას შენი ზეშთაგონებით გაასხივოსნებ
ისეთი მწყალობელი ხარ, რომ ყოველ ვედრებას აგვისრულებ
შენ უწყი ყოველი
ისეთი მწყალობელი ხარ, დამსახურებულს მრავლად სწყალობ
ხოლო ვინც არ იმსახურებს, მასაც არ აკლებ წყალობას
ისეთი მოწყალე ხარ, რომ სამყარო გაამშვენიერე,
საიქიოს კი უფრო ლამაზს წარმოგვისახავ

ჰოი, გამჩენო! მიხსენ ყოველგვარი შიშისგან,
დარდი განარიდე ჩემს გულს
ცეცხლის სიმწვავეს დამაშორე
ტკივილისგან გამითავისუფლე გული

ჰოი, ყოვლის მბოძებელო!
არარაობისთვის ყველაფრის გამჩენო
უმადურებსაც კი სარჩოს აძლევ და უარმყოფელებსაც სუნთქვის საშუალებას
ჩემი არსებობა შენი კეთილგანწყობის და სიკეთის შედეგია
ნუ მოაკლებ ამ სიკეთეს ჩემს უმწეო არსებობას

ჰოი, მასაზრდოებელო! (სარჩოს მბოძებელი)
შენი ხაზინა ულევია. იტყვი იქმენ  და იქმნება
ყველა გაჩენილი არსების სარჩო შენს ხელთაა,
შენი ზეშთაგონება მორწმუნეთა გულის და გონების სარჩოა
ჰოი, შემოქმედო! შენზე მონდობა, ჩემი ყველაზე დიდი სიმდიდრეა,
შენს მიერ ბოძებულით მანანა ყველაზე დიდი სიტკბოა ჩემი
მამყოფე შენს ზეციურ სუფრაზე

ჰოი, მპყრობელო!
იმ დღეს, როცა ვერავის ვერაფერში დაეხმარება შენია მეუფება
შენ ხარ პატრონი, როცა ცა გაირღვევა
შენ ხარ პატრონი, როცა ვარსკვლავები დაიფანტება
ჩემი არსებობა მე არ მეკუთვნის. ჩემი არსებობაც და არარსებობაც შენ ხარ
რაც გამაჩნია მე არ მეკუთვნის. ყველაფერი შენს ხელთაა
ნუ გამწირავ არარაობისთვის
ნუ  შემაჭირვებ. 

ჰოი, სრულყოფილო! 
იგავმიუწვდომელო,
შენი ნების გარეშე არაფერია წმინდა
უშენოდ ჩემი გული ვერ განიწმინდება
როგორც ჩემი სისხლი იწმინდება ყოველი ჩასუნთქვა-ამოსუნთქვით,                                                             ისე განმწმინდე ცდუნებებისგან,
შენ განწმენდილებთან საუბრობ, დამაჯილდოვე შენთან საუბრის ნიჭით.


ჰოი, უმწიკვლოვ!
შენ ხარ უმწიკვლო, შენშია სიწმინდე
შენს ბრძანებას ემორჩილება ცეცხლიც, რომელიც იბრაჰიმისთვის გრილი და უსაფრთხო გახდა
იბრაჰიმის მსგავსად შენს მეგობრებში მიმიღე ღმერთო,
როგორც იბრაჰიმს, ჩემთვისაც ცეცხლი ბაღნარად გადააქციე ღმერთო,
ჩააქრე ცეცხლი და ყვავილნარი ჩამისახლე სულში,
შენი უმწიკვლოება ჩამისახლე გულში.


ჰოი, ყოველგვარი შიშისგან გადამრჩენო!
შენ რომ ხსნა არ გამოგვიგზავნო, გული როგორ დავიმშვიდოთ,
შენ რომ არ მოგვცე ნდობა, ვინ დაიჯერებს რისიც გვწამს,
შენ რომ არ დაგვარწმუნო, ვინღა იქნება მორწმუნე
სატანის მახეში ნუ გამაბამ, ნუ დამტოვებ ცდუნებებთან მარტო,
ისეთ მორწმუნედ მაქციე, ყველა გზამ შენთან მომიყვანოს


ჰოი, ყველაფრის საიმედო მცველო!
შენ ხარ უიმედოთა თავშესაფარი
შენ ხარ უპატრონოთა სასოება
შენ ხარ ჭეშმარიტების მცველი
შენ ხარ გონების განმანათლებელი
შენ ხარ ფათერაკებისგან დამცველი
შენ ხარ სუსტების გადამრჩენი ძლიერთა რისხვისაგან
შენ გადაუხდი სამაგიეროს მჩაგვრელებს ჩაგვრისათვის
შენ იცი ჩემი ყოველი უმცირესი
 და ყველაზე ფარული სურვილების შესახებ და მაინც მწყალობ
დამიფარე ცდუნებებისგან
დამიფარე, რომ  არ დავეცე ცოდვებისგან,  უძირო უფსკრულში

 
ჰოი, ერთადერთო!
სიწმინდე შენია, სიწმინდე შენშია
შენ თუ ინებებ არავინ შერცხვება
თუ არ ინებებ ვერავინ განიწმინდება
ჩემი გული მხოლოდ შენთვის ძგერს
შენი სიახლოვით განწმინდე გული ჩემი
ჩემი სული მხოლოდ შენ დაგეძებს
მხოლოდ შენ ძალგიძს  განწმენდა მისი
მხლოდ შენ უწყი ჩემს ყოფას,
ნუ დამამცირებ სხვებთან


ჰოი, უძლეველო!
შენ ამპარტავნებს, თავიანთი ამპარტავნობის ტყვედ აქცევ,
შენ თავმომწონეებს, სითავხედის ბორკილს შეაბნევ,
შენ, ძალმომრეობის ჩამდენებს, სინდისის ტყვეობაში ჩააგდებ,
ერთი ბუზის საშუალებით ნემრუდებისგან მიხსენი მე,
ერთი ჯოხის საშუალებით, ფარაონებზე გამამარჯვებინე,
ებაბილის ჩიტები გამოგზავნე და ებრეჰეს სპილოებისგან დაგვიცავი.
ნუ მიზამ,  ცდუნებებმა მძლიონ და წინააღმდეგობა გავბედო
არ დაუშვა გონება გამიმრუდდეს,
დამადგინე თაყვანისმცემელთა გზაზე.

ჰოი, განდიდებულო!
მე უმწეო ვარ, შენ უძლეველი,
მე უპოვარი ვარ, შენ-მწყალობელი,
მე მოკვდავი ვარ, შენ- მაცოცხლებელი,
მე სასოწარკვეთილი ვარ, შენ-ერთადერთი,
მე ნაკლოვანი ვარ, შენ -სრულყოფილი,
მე ყრუ ვარ, შენ ყოვლისმსმენი,
მე ბრმა ვარ, შენ ყოვლისმხედი,
მე მუნჯი ვარ, შენ მეტყველი
მე გაჩენილი ვარ, შენ გამჩენი
მე არაფერი ვარ, შენ მაარსებელი
მე არაფერი ვარ, მაგრამ სასოწარუკვეთელი,
მე უპოვარი ვარ, მაგრამ სურვილები მაქვს ბევრი,
მე ვისურვებ, რადგან შენ დიადი ხარ,
შენი სიდიადის მხილველი გახადე, ეს ჩემი პატარა გული.


ჰოი, ყოვლის შემოქმედო!
შენ იტყვი იყოს, და ყველაფერი იქმნება
თქვი, იყავ და ვიქმნე, დავრჩე შენს გაჩენილებს შორის
ისეთი ზნეობით შევიმკო, როგორიც გამაჩინე,
მინდა ვიყო  სრული, რადგან შენ გამაჩინე,
შემაძლებინე, ვიყო ღირსეული.


ჰოი, ყველაფრის სრულმქმნელო!
არარაობისგან შემქმნელო ყოველთა,
შენ  არსებობად აქციე სიცარიელე,
მხოლოდ შენითაა, მშვენიერება რომ არსებობს,
შენ შემქმენ ისეთი, რომ ჩემთვის საყვარელი ადამიანები ჩემს სახეს სცნობენ,
ისეთად მაქციე, რომ არ მრცხვენოდეს შენს წინაშე 


ჰოი, ცოდვათა მცნობო!
მხოლოდ შენ უწყი ჩემი ფარული განზრახვები,
მხოლოდ შენ აფასებ ჩემს ცრემლებს
ვიცი, რომ შენი მოწყალების ოკეანეს ვერ აამღვრევს ჩემი ცოდვები
შენი წყალობით განმწმინდე და მომიტევე


ჰოი, მპყრობელო!
სიკეთე მომმადლე და სამოთხის კარი გამიღე
დაბნეულიც რომ ვიყო, გონება გამინათე და შენსკენ სავალი გზები გამიხსენ


ყოვლის მცოდნეო!
შენთვის ცოდნას არ გააჩნია საწყისი
მე რაც ვიცი შემდგომში ვისწავლე
არ არსებობს მცირედი რამ, რაც არ უწყი
მე მხოლოდ მცირედი ვიცი
შენ იცი რასაც ვამბობ და ვაკეთებ
შენ ისიც იცი რასაც ვმალავ და ფარულად ჩავდივარ
ისიც კი იცი, რაც დავმალე და დამავიწყდა
მე საკუთარი თავიც კი არ ვიცი. ეს შენ მიცნობ საკუთარ თავზე მეტად
გულის კუნჭულში გაფაციცებით დავეძებ,
შენ საუკეთესო მესაიდუმლე ხარ,
რაც ვიცი ჭეშმარიტად მაცოდინე, რაც არ ვიცი, ისიც შემაცნობინე,
ნუ შემარცხვენ იმ ნაკლოვანებების გამო რაც შენ უწყი მხოლოდ.


მომრთმევო მადლიერთა და წამრთმევო უმადურთა, 
დაბლა დასცემ მას, ვისაც მიანიჭე სიუხვე და  მადლიერება არ გამოხატა
სიუხვეს მიანიჭებ მას, ვინც დაეცა, და მაინც მადლიერი იყო.
შემოქმედო, შენ ძალგიძს შეუძლებელი შესაძლებლად აქციო,
ნუ შემაჭირვებ და თუ გამიჭირდება მადლიერების გრძნობას ნუ დამიკარგავ,
ყოვლისმპყრობელო, ნუ დამტოვებ, შენს გარეშე.


ჰოი, ამამაღლებელო და დაბლა დამცემო!
დასცემ მას, ვინც, გაამაყდება
დასცემ მას, ვინც საკუთარ თავს განადიდებს უფალზე მეტად.
ღმერთო დამიფარე ამპარტავნებისგან


ჰოი, სულიერად ამამაღლებელო!
ჩემი თაყვანისცემით, ამამაღლე
შენდამი მორჩილების ღირს მყავ
მიმიღე შენს წიაღში
დამადგინე საუკეთესოთა შორის
ამამაღლე ღირსებათა სიმაღლეებზე


ჰოი, ღირსების მომნიჭებელო!
ღირსება თუ გამაჩნია, მხოლოდ იმდენი, რამდენიც მიბოძე,
მომმადლე ღირსება, რათა მხოლოდ შენ გცე თაყვანი
მომადლე ღირსება, უღარიბესს


ჰოი, ცოდვილთა დამამდაბლებელო!
შენს წინაშე ქედის მოხრა ჩემთვის უაღრესი სიხარულია,
რაოდენ სასოწარკვეთილია ის, ვინც შენს კარებთან არ მოდის
შენზე ესოდენ დამოკიდებულება ჩემთვის უდიდესი ღირსებაა
ნუ დამტოვებ უპასუხოდ ღმერთო


ჰოი, ყოვლის გამგონეო!
ჩემი ხომ გესმის ნეტარო, ღიად თქმა რა საჭიროა
გულისთქმა გესმის, სიტყვები რა საჭიროა
ჩემი ვარდები ჭკნება, წყენა რა საჭიროა
ენა უძლური, ხმა უძლური, წარმოთქმა რა საჭიროა


ჰოი, ყოვლის მხილველო!
ჩემივე სიბრმავის ტყვე ვარ
ვუყურებ და ვერ ვხედავ
ბრმა ვარ შენს წინაშე 
შენს მიერ შეპირებულ, სამოთხისაც ვერ ვხედავ,
მახილვინე ყოველი, შენს მიერ ნაჩვენები,
ამიხილე თვალი!


ჰოი, დიადო მსაჯულო!
ეს შენ ხარ, რომელმაც სიცოცხლის ხე არარაობის ბნელი ფესვებისგან აღმოაცენე
ეს შენ ხარ, რომელმაც ჩემი გული შენი წყალობის ანკარა წყაროთი დაარწყულე
ჩემი გულის ტკივილები წარმომაჩენინე,
გარდმომადინე თვალთაგან ცრემლი,
აღახვენ ბაგენი ჩემნი შენდა სავედრებლად

ჰოი, სამართლიანო!
ყველა ჩაგრულის დასაყრდენი მხოლოდ შენა ხარ,
ყველა უბედური გულის თავშესაფარი მხოლდ შენა ხარ,
შენს სამართალს მივეკედლები, შენს განსჯას მივენდობი,
დამიფარე  ცდუნებებისგან,
მომანიჭე, შენი უზადო სამართალი,
დაიფარე ჩემი გული გადაცდომისგან
შენი ნებით  განმსაჯე მე,
შენი ნების  დამიდგინე მომავალი,
შემიმსუბუქე  განკითხვის დღე
მაცხოვრე, განკითხვის დღის მზადებით
დამიფარე, არ ვჰქმნა ბოროტი.
დამიფარე ბოროტებისგან.

ჰოი, ყოვლისმწვდომო!
ნება შენი უკიდეგანობამდე მოიცავს ყველას და ყველაფერს
მომმადლე უნარი მივენდო შენს ნებას
შენი წყალობა მომმადლე მე
იყოს ნება შენი 


ჰოი, მადლიერების ღირსო და  მომნიჭებელო!
შენ მომმადლე რწმენა და უმეცრებაში არ ჩამაგდე,
მე კი შესაფერისი მადლიერება ვერასოდეს გამოვხატე
მადლიერების გემო მაგრძნობინე, გულით, ენით,
მადლიერების  გამოხატვაც,  შენი წყალობაა,
აზიარე ამ სიხარულს უპოვარნი.

 

ჰოი, უზენაესო!
ყველაზე საუკეთესო სიტყვებიც,  არ კმარა შენს შესამკობად
შენი სიწმინდის გამოვლინებაა, ყველა ლამაზი თვისება,
ყველაზე სრულყოფილი მახასიათებლებითაც კი შეუძლებელია შენი დახასიათება
შენი სიდიადის ჩრდილია ყველა სრულყოფილი მახასიათებელი
შენ ყოველი დიადის მიღმა ხარ
შენ ყოველგვარი ოცნების მიღმა ხარ
შენს თვისებებს ოცნება ვერ შესწვდება. შენს სიდიადეს გონება ვერ აღიქვამს
შენი წყალობით მაღლდებიან სწავლულები
შენი წყალობით მაღლდებიან ადამიანები, „ჯინები“ და ანგელოზები
ჩემს უმწეობას შეეწიე,  შენი სიდიადით
ჩემს სიღატაკეს უშველე შენი სიახლოვით
შენ იცი ყოველი რაც ხდება ჩემში, მიმიღე შენს სიახლოვეს
შენ ხარ უდიადესი. შემაძლებინე შენს გარდა არ მოვუდრიკო ქედი არავის.


ჰოი, უდიადესო!
ვერავითარი გონება ვერ შესწვდება შენს სიდიადეს,
ვერავითარი სიყვა ვერ გადმოსცემს შენს სიდიადეს,
მომმადლე ვიყო მათ შორის, ვინც ყველაზე უკეთ უწყის შენს შესახებ
შენი სიდიადის ცოდნით გამინათე გონება
მომმადლე გონება, რომელიც შენს სიდიადეს გაიგებს
გამინათე გული, რათა ვიგრძნო ყოველი.


ჰოი, დიადო მფარველო!
შენს საუფლოში ეს სამყარო, მხოლოდ ერთი წერტილია
შენს საუფლოში მზე და მთვარე მბჟუტავი სხივებია
ერთ დღეს ზაფხული ზამთრად გადაიქცევა, დღეს ღამე შეცვლის
ყოველი დილა შენგანაა. დამიფარე ღმერთო და დამასწარ დილას
ერთ დღეს ვარსკვლავებიც ჩაქრება, მთები დაიშლება
დამიფარე, შენს კარებამდე მოვიდე,
ერთ დღეს ცაც მოკვდება. მიწა შეირყევა
ყველაფერი შენია. დამიფარე, შენამდე მომაღწევინე
დამიფარე. შორს წამიყვანე
ერთ დღეს ჩემი სახელიც დაავიწყდებათ და ხმა ჩემი სიცარიელეში დაიკარგება
სიახლოვე შენშია
დამიფარე. ახლოს მომიყვანე
ერთ დღეს ჩემი ცხოვრების წიგნი გაიხსნება, ცოდვები გამოჩნდება
ნება შენია. მიტევება მომაშველე
ერთ დღეს ჩემი ხმაც ჩაქრება. სიჩუმე ჩამოვარდება. 
დამიფარე, სიტყვა მომაშველე


ჰოი, ყოვლის მბოძებელო მფარველო!
ეს შენ ხარ ყველას ყველა საჭიროებას რომ გულისხმასყოფ,
ჩემი ყველა მიზანი და მოქმედება ხომ შენთვის ნათელია
ეს შენ ხარ უსასრულობის სურვილს რომ გულში შთამაგონებ
ჩემი ყველა ვედრება და სურვილები ხომ შენთვის ნათელია
ეს შენ ხარ ყველა უმწეოს, ობოლს და უპოვარ რომ მფარველობ
შენთვის ცნობილია ჩემი უმწეობა და ობლობა
ეს შენ ხარ, უპოვართა მიმართ პატივისცემას რომ აფასებ,
შენთვის აშკარაა, ჩემი მადლის სიმცირე და სიღარიბე
გამიკეთილშობილე მიზნები. მომმადლე კეთილი საქმენი
სიცოცხლე ჩემი ჰქმენ უსასრულო და სამოთხეში მომიჩინე ადგილი
ჩემი სიღატაკე მხოლოდ შენ უწყოდე, 
ჩემი ცოდვები მიტევების მიზეზი გახადე. ნუ შემარცხვენ შენს წინაშე,  ღმერთო


ჰოი, განმკითხავო!
ჩემი საქმენი მრავალია, სურვილები უთვალავი
ჩემი ცხოვრების წიგნიდან შეცდომები ამოიღე რომ განკითხვა გამიადვილო
ვერ შევძლებ ავიხდინო უმცირესიც,  ვერ ავისრულებ ვერანაირ ოცნებას
ჩემი გულისტკივილები შეკრიბე, რომ ვედრება მისაღები იყოს


ჰოი, უხვი მადლისა და საარსებოს მომმადლებელო!
შემოქმედო, შენი ნათელით განწმინდე ჩემი სულიერი მდგომარეობა
შენი სიწმინდით გამიხარე გული
ეს შენ ხარ, რომელიც ყველაზე მეტად უმწეოთა და სუსტებს ეხმარები
ეს შენ ხარ, სრულიად უმიზეზოდ და უსაზღვროდ რომ გვწყალობ.
ეს შენ ხარ, მცირე მარცვალში უზარმაზარ ხეს რომ ათავსებ
მიწყალობე სამოთხე და უსასრულო წყალობას მაზიარე
მომმადლე უმწეოს და მადლი გამიმრავლე


ჰოი, ყოვლის მაკონტროლებელო!
მინდა რომ სიცოცხლის ყოველ წამს შენ გახსენებდე
თუმცა ვერ შევძლებ, ზოგჯერ დავივიწყებ,
შენი ხსენების სურვილი ჩამისახლე გულში, გამომაღვიძე
და მსურს ისე ვიცხოვრო, რომ სიკვდილისას შენ გახსენო
თუმცა არ მეყოფა ძალა. ისევ მომწყურდება
ჩემი ვედრება აამაღლე შენამდე და შეისმინე
მე მსურს განკითხვის დღეს ჩემით იყო კმაყოფილი
თუმცა ვშიშობ არ მეყოფა მადლი
ჩემი ნამოქმედარი სიკეთეთ აქციე და რჩეულთა შორის ჩამთვალე


ჰოი, ლოცვა-ვედრების მიმღებო!
თხოვნა რად უნდა ჩემი ყოფა შენთვის ნათელია
სიტყვა რად უნდა ეს დუმილი შენთვის ცხადია


ჰოი, ყოვლისმომცველო!
უშენოდ არ არსებობს არსებობა

ჰოი, სიყვარულის მომმადლებელო!
შენ რომ შეგვიყვარე და შეგვაყვარე ამიტომ ვხედავთ ერთმანეთს
შენ რომ შეგვიყვარე და შეგვაყვარე ამიტომ ამოდის მზე
შენ რომ შეგვიყვარე და შეგვაყვარე ამიტომ მოდის გაზაფხული
შენ რომ შეგვიყვარე და შეგვაყვარე ამიტომ გვესმის შენი სიტყვა


ჰოი, უბრწყინვალესო!
შენი სიახლოვე შენს სიდიადეს ხელს სულაც არ უშლის
შენ ისეთ სიკეთეს მწყალობ, რასაც ვერასოდეს წარმოვიდგენ
შენი სიდიადე ამ სიახლოვეს ხელს არ უშლის
ჩემთან უფრო ახლოს ხარ, ვიდრე თვით მე

ჰოი მაცოცხლებელო!
შემკრიბე მაშინ, როცა ნაწილ-ნაწილ გავიფანტები
ჩამბერე სიცოცხლე ისევ და შემახვედრე საყვარელ ადამიანებს


ჰოი, ყოვლისმხილველო!
სანეტაროა ისე ცხოვრება თითქოს გხედავდე
ყველაზე დიდი ნუგეშია იმის გრძნობა, რომ გხედავ.


ჰოი ჭეშმარიტო!
მხოლოდ შენსკენ სვლა შენი მონის ვალია
ქააბას ნუ ჩამომაშორებ
მხოლოდ შენდამი ვედრება შენი მონის ვალია
ნუ გამაწბილებ ღმერთო
მხოლოდ შენგან მოლოდინი შენი მონის ვალია
უპატრონოდ ნუ დამტოვებ ღმერთო
მხოლოდ შენზე მიკედლება შენი მონის ვალია
უმწეოდ ნუ დამტოვებ ღმერთო
მხოლოდ შენსკენ სავალი გზაა შენი მონისთვის ვალი
გზას ნუ ამაცდენ ღმერთო
ყველაზე მეტად შენი სიყვარული შენი მონისთვის ვალია
ნუ დამაობლებ ღმერთო
შენი ნება ჩემს შესახებ ჭეშმარიტებაა
ჩემი დამსახურებით არა, შენი მოწყალებით გადამარჩინე


ჰოი, ყოველთა მზრუნველო!
ჩემს უმწეობას შენს მოწყალებას შევავედრებ
შენს ძლიერებას დასაყრდენად მივიღებ
დაე ჩემმა უპოვრობამ გვიშუამდგომლოს
შენს წყალობას თავშესაფრად მივიღებ

ჰოი, უძლეველო!
ვიცი ჩემი უმწეობა და გეახელი
„იიაა ქენეღბუდუ ვე იაა ქენესთეღიინ“
უპოვარი ვარ, შენ შემოგვედრებ
„იიაა ქენეღბუდუ ვე იაა ქენესთეღიინ“
შენი ძლევა და შენი ძლიერება
მხოლოდ შენ ხარ მძლეთამძლე


ჰოი, უმტკიცესო!
როცა შენი ბრძანებით რკინა იშლება,  ცდუნებებთან ნუ დამტოვებ მარტო
როცა მთები შენს წინაშე იხრებიან, სატანის მახეში ნუ გამაბამ ღმერთო
როცა ზღვები შენს ბრძანებაზე ორად იპობიან მიზეზებს შორის ნუ დამაბნევ ღმერთო
როცა მთელი გულით შემოგვედრებ, სიტყვების გარეშე  გამიგე ღმერთო


ჰოი, მოყვასო მორწმუნეთა!
მე შენს წყალობას ველოდები, ქომაგი შენ ხარ
მე შენი ვიწამე. პატრონი შენ ხარ
შენ მოგეკედლე, ჩემი მესაიდუმლე შენ ხარ
მე შენ მოგენდე, მოყვასი შენ ხარ
შენ დაგეყრდენი, მეგობარი შენ ხარ
მთელი არსებით  შენ მოგეკედლე
და ნუ დაუშვებ დაბლა დავეცე. 


ჰოი, სანაქებოვ!
შენ ხარ საქებარი, ქება შენია
შენი ქებით ტკბება ენა
ყოველი ჩასუნთქვა შენი წყალობითაა
შენი უსაზღვრო ქება ჩემთვის საქებარია
უთქმელად ნუ დამიმძიმებ გულს


ჰოი ყოვლის მცოდნეო!
უკიდურესად უმწეო და სუსტი ვარ
მტრებმა უთვალავი ტკივილი მომაყენეს
შენს მიმართ მადლიერება არ არის საკმარისი, სურვილები უზომო მაქვს
ჩემი ბუნების ენით გევედრები, ლოცვებს აღვავლენ
ყველა მსურველის და სურვილის რაოდენობა მხოლოდ შენ უწყი
შენი მოწყალება ჩემი გულის მეგზურად ჰყავ ღმერთო


ჰოი ყოვლის საწყისო, უბადლო გამჩენო!
ეს შენ ხარ ყველაფრის არაფრისგან გამჩენი
შენ ხომ ყველაფრს მუდმივად განაახლებ ისევ ქმნი
მადლი რომ არ მაქვს, ამ მიზეზით შემიწყალე ღმერთო
შეცდომების სიმრავლე შენი მიტევების მიზეზად აქციე
ცოდვების სიუხვე მიტევების მიზეზად ჰყავ ღმერთო


ჰოი ყოველთა მომაკვდინებელო და აღმდგენო!
როდესაც სულები სხეულის გალიისგან გათავისუფლდებიან და შენ გეახლებიან
შენა ხარ ყოვლის დასასრული


მაცოცხლებელო!
გახრწნილი და მტვრად ქცეული ძვლების ამბავს მხოლოდ შენ მოიკითხავ
მკვდრებსა და მივიწყებულებს მხოლოდ შენ სჩუქნი სიცოცხლეს
ჩემი სიკვდილი მუდმივი სიცოცხლის საწყისად აქციე ღმერთო


ჰოი, ყოველთა მომაკვდინებელო!
სიკვდილი არც ისე შორსაა ვგრძნობ ჩემი სხეულისგან
წარმავალი ვარ და არ მსურს ვიყო წარმავალი,
უმწეო ვარ და არ მსურს უმწეობა,
ჩემი სული ჩემს მწყალობელს მივაბარე
სიკვდილი დასასრული არ არის, ის დასაწყისია,
უსასრულობის დასაწყისში, რწმენით მიმიყვანე ღმერთო


ჰოი, მარადიულო!
ყოველი ცოცხალი არსება შენგან იღებს სიცოცხლეს
ჩემი სიცოცხლე შენში აცოცხლე
სიკვდილიც კი შენი ნებით ცოცხალია
სიკვდილი, უკვდავებად   მიქციე


სიცოცხლის არსო!
ნუ ჩააგდებ ჩემს გულს სიცარიელეში, ვინც მიყვარს შენთან ამყოფე
დავიწყებაში არ ჩამარხო სახე ჩემი, ხილული ჰქმენ ჩემი სილამაზე


ჰოი, არსებობის წყაროვ!
შენი არსებობის ახსნისთვის სიტყვა „არის“ არ კმარა
ყველა არსებული მხოლოდ შენითაა
შენი არსებობის ასახსნელად ჩემი არსებობა არ კმარა
ჩემი არსებობა შენთვის მადლიერების გამოხატვაა
არ არსებობს შენამდელი. შენზე ადრე მხოლოდ შენ იყავი
არ არსებობს შენი არსებობის დასასრული. შემდგომშიც შენ იქნები
არსებობისთვის მიზეზი არ გჭირდება, შენ შენშივე ხარ
დაე დამტოვე მეს გარეშე, მაგრამ ნუ დამტოვებ შენს გარეშე


ჰოი, ყოველად ღირსეულო!
ყველას ძლიერება და ღირსება მხოლოდ შენ გეკუთვნის
ყველა საქებარი სილამაზე შენი ნაწილია
კეთილთა ყველა სიკეთენი შენი წყალობითაა
სათნოთა მთელი მადლი შენი გამოვლინებაა
ჩემი ღვთისმსახურება იმის სამაგიერო არ არის რასაც მომმადლებ
 და ვერც იქნება. სამოთხე მიბოძე ღმერთო


ჰოი, ერთადერთო!
ჩემი გული ყველაფერს მიეკედლება და განშორებისას ტირის
შენ ერთადერთი ხარ. სხვათა ძებნაში ნუ დამღლი ღმერთო,
ჩემი სულს ყველა უყვარდება
განშორებას კი ტკივილი მოაქვს
შენ ხომ ერთადერთი ხარ, სიმრავლეში ნუ დამკარგავ
შიში და შფოთვა თან მდევს უდიდესი
შენ კი ერთადერთი ხარ, სიცარიელეში ნუ დამკარგავ ღმერთო
ჩემი სიტყვა არსად ჭრის, ძალა ძაფივით სუსტი მაქვს
შენ კი ერთადერთი ხარ, უნუგეშოდ ნუ დამტოვებ ღმერთო
ვიცი რომ მხოლოდ შენ ხარ ერთადერთი, შენთან მოვედი, ნუ გამაწბილებ ღმერთო


ჰოი, უძლეველო!
შენ ისეთი ძლევამოსილი ხართ, შენ ძლიერებაში წყალობა მეტია და არსად გეჩქარებათ
შენ ისეთი ძლევამოსილი ხარ, შენს ძლიერებაშ სამართალია და შენი ძალა უსაზღვროა
ჩვენი მტერი ჩვენივე უმწეობაა.
შენი ძლიერებით, გაანადგურე ბოროტება.


ჰოი, ყოვლად დამოუკიდებელო!
არ გიშობია, არც შობილხარ, არ გყავს ტოლი და სწორი
ყველა და ყველაფერი შენზეა დამოკიდებული
შენ არ ხარ დამოკიდებული არავისზე და არაფერზე
მე მჭირდება ვეკუთვნოდე და ასევე მეკუთვნოდეს
შენ ყველაფერს ფლობ და ეს ყველაფრის ფლობაც არ გჭირდება
შენ რომ მჭირდები ეს ჩემი ყველაზე დიდი სიმდიდრეა
ნუ დაუშვებ შენს გარდა სხვაზე გავხდე დამოკიდებული
ჩემი სიღარიბე შენს წინაშე წარდგომის საუკეთესო მიზეზია
ნუ დაუშვებ შენს გარდა სხვას გავუწოდო ხელი


ჰოი, უბადლო შემოქმედო!
ყოვლისშემძლე ხარ და რომ არა შენი ძალა
 არ იარსებებს არაფერი
რახან შენ ხარ, არასებობის არ მეშინია
რახან უძლეველი ხარ, ჩემი უმწეობის არ მრცხვენია
შენ მოწყალე ხარ, მე უქონლობის არ მეშინია
ჩემს უმწეობას შენი ძალით შეეწიე
ჩემს სიღარიბე შენი წყალობით შეავსე.

 

ჰოი, მარადიული ძლიერების მქონევ!
შენს ძლიერებას საზღვარი არ აქვს
რადგან შენს ძლიერებაში სისუსტის ნასახიც არ არის
შენი ძალის მიხედვით არ არსებობს ძნელი ან ადვილი
შენი ძალის მიხედვით ერთ რამესა და ყველაფერს შორის არ არის განსხვავება
ეს შენ ხარ ყველაფერს ისევე იოლად გააჩენ, როგორც ერთ რაიმეს
ნუ დამტოვებ მიწაზე
ეს შენ ხარ ყველაფერს რომ განსაკუთრებულად აჩენ
ნუ  დამივიწყებ,  ღმერთო


ჰოი, ყოვლის მომნიჭებელო!
შენ ყველაფრის შესახებ გადაწყვეტილებას მის არსებობამდე იღებ
შენ ყველაფერის დასაწყისი, მიმდინარეობა და დასასრული იცი
მე რაც მიყვარს, შენ გააჩინე და ამის შემდეგ შემიყვარდა
შენ კი რაც გიყვარს უფრო ადრე შეიყვარე და სწორედ ამიტომ გააჩინე
საკუთარი თავიც მაშინ ვიცანი, როცა გამაჩინე
შენ კი მანამდე მიცნობდი, სანამ გამაჩენდი
სადაც არ უნდა წავიდე ყველგან შენ ხარ
შენ ხომ თავიდანვე იცოდი ყველა ის სამყარო, რომელსაც ვეცნობი
ჩემი გულის აძგერებისთანავე გულში მხოლოდ შენ ხარ
მე საკუთარი თავის შეყვარება დავაგვიანე
ეს შენ ხარ ყოვლის მომნიჭებელი, თუ ისურვებ აღამაღლებ
შენ ხარ ყოვლის მომნიჭებელი, სასურველს განახორციელებ, სასურველს გადადებ
მომიტევე რაც ჩამიდენია და რასაც ჩავიდენ
არ არსებობს სხვა ღმერთი, მხოლოდ შენ ხარ ალლაჰ


ჰოი მოვლენათა განმგებელო!
დრო შენია!
 ინებებ ახდება,  ინებებ არ ახდება
შენშია სათნოება
ვისაც ისურვებ დაიახლოვებ, ხოლო ზოგს დააშორებ
შენია ნება
სასურველს ახლაც მომანიჭებ და მაშინაც, როცა ინებებ
გადაწყვეტილება შენია
ისურვებ სხვებზე მეტად გამომარჩევ
ისურვებ სხვებს ჩემზე მეტად გამოარჩევ
სიცოცხლე შენია
თუ ინებებ ჩემი აღსასრული დადგება, თუ ინებებ სხვა დროისთვის გადაიტან
განაჩენი შენია
თუ ინებებ ახლავე დამსჯი
თუ ინებებ გადადებ, რათა მონანიება შევძლო
მე ამირჩიე ღმერთო, ნუ გამრიყავ
წამიყვანე შენთან. შენგან შორს ნუ მამყოფებ
გთხოვ, წყალობა დააჩქარე, სასჯელი კი შეაგვიანე
დრო მომეც მოვინანიო, აღსასრული დამიგვიანე.


ჰოი, მარადისო!
შენს არსებობას საწყისი არ აქვს
შენია ეს საიდუმლო, რომელიც ვერ გავიაზრე
შენ იყავი ყველაფრის დასაწყისამდე
შენია დრო და არ არსებობს შენამდელი
ყველაფრის არსს შენ განსაზღვრავ
შენ ხარ ყველაფრის საწყისი
მხოლოდ შენ შემიფარებ ხოლმე
მხოლოდ შენ გახსოვარ ჩემზე ადრე
ადრე არ ვიყავი, შენ გამაჩინე
მერე დამივიწყებენ, შენ გამიხსენე


ჰოი მარად უკვდავო!
შენ ხარ შემდეგის შემდეგი და შენ არ გაქვს აღსასრული
ყველაფრის ბოლო შენს ხელშია
ყველა საქმის შედეგი შენი წყალობითაა
შენით დასრულდება ყველა ჩემი მონატრება
შენთან დასრულდება ყველა ჩემი მოლოდინები
შენით ჰპოვებს სილამაზეს ჩემი აღსასრული, შენ გამიმართლებ იმედებს
შენით გაუკვდავდება წამი და შენი სასწაულით გაფართოვდება დრო
შენი წყალობით თენდება და შენით დგება მომავალი
შენი წყალობით ვარ ცოცხალთა შორის
დღეს ვარ, ხვალ აღარ ვიქნები
უსასრულობად გადააქციე ჩემი აღსასრული და მომმადლე სიკეთიანი მომავალი
და როცა დადგება აღსასრული,
 შემიწყალე.

უცხადესო!
შენ ყველაფერში ჩანხარ შენი ძალით და წყალობით
ყველაფერი შენ უფრო წარმოგაჩენს, ვიდრე საკუთარ თავს
შენი სიცხადით არსებობს სინათლე, 
როგორი ლამაზია  ცხოვრება, თითქოს გხედავდე
არ  ვაღიარებ არავის, თვინიერ შენსა,
ღირს მყავ შენს წინაშე წარსდგომის,
უშრეტია სიტყვა, რითიც შენზე ვისაუბრებ
შენს აიათებში ჩამწერე, როგორც მოწმე
თვალები არ არის საკმარისი შენს დასანახად
შემაძლებინე გულით დაგინახო


ჰოი უხილავო!
შენ ყველასთვის უხილავი ხარ
შენს წინაშე კი ვერაფერი დარჩება უხილავი
ყველა უფსკრული და ყველა ქვესკნელი
და ის უსასრულო ჰორიზონტი
შენთვის ცხადია ყველა სიღრმე, სადაც შუქიც კი არ აღწევს
ყველა გულისტკივილი, ყველა სურვილი, გონების საიდუმლო შენთვის ცხადია
ეს შენ ხარ ისეთი უხილავი, სადაც ვერანაირი წარმოდგენა ვერ მოგწვდება
მომმადლე უნარი ჩავწვდე შენი სიბრძნის სიღრმეს
მომმადლე ის მღელვარება, რასაც შენი საიდუმლოებების ძიება იწვევს
ეს შენ ხარ, ძალით და სიბრძნით ყველაფრის არსში
ჩემი მისწრაფებები შენს ნებას დაუმორჩილე
ეს შენ ხარ ყველაფერის არსს რომ განაგებ
გული განმინათლე შენი წყალობით
რომ ვარსებობ შენი სიდიადის დასანახად ფარდაა
გამიხსენი ეს საიდუმლო, ახსენი ფარდები


ჰოი, ყოვლის მმართველო უფალო!
ეს შენ ხარ, ჩემი გამომცდელი,
ეს შენ ხარ სიცოცხლის გამახანგრძლივებელიც და შემმოკლებელიც
სიცოცხლე შენი ნებითაა
სარჩოს სიმრავლეს და სიმცირესაც შენ განაგებ
რაც გამაჩნია შენი ნაბოძებია
შენ თუ არ ინებებ, მე ვერ ვისურვებ
ჩემი სურვილი შენ ხარ. ჩემი სურვილი შენი ნებაა
ეს შენ ხარ სამყაროს უწვრილეს ნაწილაკებამდე რომ განაგებ
გული გამინათე და შენი სარწმუნოებით მატარე
ეს შენ ხარ ყველა საჭიროებას რომ უზრუნველყოფ
შემიწყალე და შენს წინაშე ნუ დამამდაბლებ


ჰოი, ყოვლად უზენაესო!
ეს შენ ხარ ყოვლად უზენაესი
ყოვლად მაღალი შენ ხარ
შენა ხარ ყოვლად დიადი და ფარული
შენ ხარ ყველაფერში ხილული
შენ წარმოგაჩენს სამყაროს ენა
შენ ხარ სიკეთე და სათნოება, გადიდებს ენა
შენ ხარ უსასრულობის მეუფე
შენ უზენაესი ხარ!
ყველაფერზე მაღლა, ყველა ნაკლოვანებისგან შორს და ყველაფერში წმინდა ხარ
მე კი უსასრულოდ ნაკლოვანს
ყველა ნაკლი მაქვს, რათა გავიგო შენი სრულყოფილება
ჩემი ნაკლოვანებების გამო მიმიღე შენს წინაშე
შენ უზენაესი ხარ
ყველაფერსა და ყველა სიმაღლეზე მაღლა
ყველა ნაკლოვანებისგან შორს ხარ
და მე უსასრულოდ ნაკლოვანს
შენი წყალობისთვის მაქვს ნაკლი
ჩემი ნაკლის გამო მიბოძე წყალობა
შენ უზენაესი ხარ, მე კი ყოვლად უმწეო
უმწეო ვარ, რათა შენს ძლიერებას დავეყრდნო.
ჩემი უმწეობის გამო  შენ ძლიერებას მივეკედლო
უზენაესი შენ ხარ, ღმერთი შენ ხარ, გამჩენი შენ ხარ
მონა ვარ შენი. დაე, ეს იყოს შენი ჩემგან კმაყოფილების მიზეზი


სიკეთის მომნიჭებელო!
არ ვარსებობდი და ამას ვერც ვგრძნობდი
სიკეთე მომმადლე და გამაჩინე
არც მახსენებდნენ, ხსენების ღირსიც არ ვიყავ
სიკეთე მომმადლე და ადამიანად გამაჩინე
არ ვიცოდი. ისიც კი არ ვიცოდი, რომ არ ვიცოდი
სიკეთე მომმადლე და მაცოდინე რომ ხარ
არ მჯეროდა. ვერ გაცნობიერებდი
სიკეთე მომმადლე და მორწმუნე ვარ ახლა
მარტო ვიყავი, მეგობარს ვეძებდი
სიკეთე მომმადლე და დამიმეგობრე
ობოლი ვიყავი, არ მყავდა პატრონი
სიკეთე მომმადლე და შენი წყალობა მიბოძე
შეცდომებს ვუშვებდი და ამას ვნანობ
სიკეთე მომმადლე და შენთან მომიხმე
არაფერი გამაჩნია, უსარგებლო ვარ
სიკეთე მომმადლე, შენთან წარმადგინე
ბევრი ცოდვა მაქვს, მრცხვენია შენი
სიკეთე მომმადლე და შემიწყალე
შენგან სიკეთის თხოვნა კი არა
სიკეთე მთხოვეთო რომ ითხოვ ესეც სიკეთეა
შენგან  თხოვნა კი არა
რომ არ გენებებინა თხოვნასაც ვერ შევძლებდი
მე ვჩუმდები, შენ მითხარი ჩემი სიკეთე ღმერთო


მიმტევებელო!
აი მოვედი შენს კარებთან
ახლა ვინანიებ იმ ყველაფრის გამო, რაც ვერ მოვინანიე
აი, შენს წინაშე ვარ
ყველა იმ მოუხდელი ბოდიშის გამო ახლა მოგიხდი ბოდიშს
შენთან მოვედი, რადგან სხვა წასასვლელი არსაითაა
ნუთუ არ მიმიღებ კარებთან მოსულს
რადგან ვიცი რაც ბრძანე
შენი შენაპირები მონანიების შესახებ  ისაა,
როცა უმეცრებით სჩადის ადამიანი
და მაშინვე მოინანიებს
და როცა ამას ვამბობ ესეც თუ უმეცრება მომიტევე გამჩენო
აი მეც მაშინვე მოვინანიე
და ვიცი, რომ შენ გიყვარს მომნანიებელნი


ჰოი, შურისმგებელო!
ეს შენ ხარ უარმყოფელებსა და ურწმუნოთ საშინელ რისხვას დაატეხ
შენი შურისგება ჭეშმარიტია
ეს შენ ხარ ჩაგრულებს რომ მოუსმენ და მათ მდგომარეობას გაიგებ
ჯოჯოხეთი ჭეშმარიტებაა
ეს შენ ხარ ვისაც ინებებ შეიწყალებ და ვისაც ინებებ დასჯი
შენი სამართალი ჭეშმარიტებაა
ღმერთო დამიფარე მეამბოხეობისგან
ნუ დამტოვებ საკუთარი ცდუნებების ხელში მარტო
დავიწყებისგან დაიფარე გული ჩემი
გული გამინათე რწმენით
დამიფარე მჩაგვრელებისა და ჩაგრულობისაგან
შენს სამართალზე მინდობა მიწყალობე
მომმადლე წყალობა და დამიფარე წამებისგან
მაზიარე შენს უზადო სიკეთეს


ჰოი, ცოდვათა მიმტევებელო!
შენ ხარ მიმტევებელი, შენ მიტევება გიყვარს
შენ სიყვარულით პატიობ
შენი მოწყალე მზერა რამდენ ცოდვას შლის და აუქმებს
შენი მიმტევებლობის ჩრდილი ყველა ცოდვას უეცრად გააქრობს
შენ ძალიან გიყვარს მიტევება
თუნდაც იმისთვის ჩავდიოდე ცოდვას, რომ მაპატიებ, მაინც მაპატიე
შენ ისეთი მიმტევებელი ხარ
ჩემი მეხსიერებიდანაც კი წაშლი ცოდვებს და არ შემარცხვენ
ვცდებოდი, ვაღიარებ. ნაკლოვანი ვარ, ვაღიარებ.
ბევრჯერ შევცოდე, ბევრჯერ დავივიწყე, მრცხვენია.
ისიც კი დამავიწყდა, რომ დავივიწყე. ახლა მახსოვს.
შევცდი. შეწყალების იმედად ვარ.


შემბრალებელო!
არარსებობისასაც კი გახსოვდი და გამაჩინე
ეს შენ ხარ ყოვლად შემბრალებელი
შენი წყალობით მომმადელე სიკეთე და სათნოება.


ყოვლის მფლობელო!
შენი ყოველი, ყველაფერს შენი ნებით განკარგავ
შენია მეუფება, რასაც ინებებ უმალ იქმნება
სხეული შენი საკუთრებაა
თითოეული უჯრედის ერთადერთი პატრონი შენ ხარ
ჩემი გული შენს ხელშია
თაყვანისცემასა და ურჩობაშიც პატრონი შენ ხარ მხოლოდ
შენია ჩემი სიტყვებიც
ლაპარაკისას და დუმილისას პატრონი მხოლოდ შენ ხარ
შენის სული
სიცოცხლეში და სიკვდილის შემდეგაც პატრონი შენ ხარ
არსებობასა და არარსებობაშიც პატრონი შენ ხარ
სამყაროშ არ არსებობს ადგილი სადაც არ მეუფებ
სხვა კარი არსადაა, მიმიღე შენთან


სიდიადისა და პატივის მფლობელო!
იმდენად უხვია შენი წყალობა
გაზაფხულის მთელ დიდებულებას ერთი ყვავილის სილამაზეში ათავსებ
შენი სათნოება შენს დიდებულებაში ჩანს
იმდენად დიდია შენი წყალობა, რომ
ერთ წვეთ წყალში სიცოცხლეს წარმოაჩენ
ისე წარმოაჩენ შენს წყალობას
იმდენად აშკარაა შენი არსებობა
შენს ბრწყინვალებას თვალებისგან მალავ
შენს დიდებულებას უხვი წყალობით წარმოაჩენ
ეს შენ ხარ ძვირფასი ელჩი რომ მოგვივლინე
შენთვის ყველაზე საყვარელი მეც შევიყვარო
გაფანტე სიბნელე და განმანათლე


ჰოი, სამართლიანობის დამდგენო!
ჭეშმარიტება მხოლოდ შენთანაა
ყველა მართლის უფლება შენთანაა დაცული
შენი სამართლიანობით ყველას მიეგება თვისი
შემაძლებინე დავკმაყოფილდე მისით, რაც მერგება
მიწყალობე უკეთესი და მეტი


შემკრებელო!
ეს შენ ხარ იბრაჰიმის ჩიტები რომ მთებიდან შეკრიბე
შენ შეკრიბე ჩემი მცირე მადლი, როცა განკითხვა დადგება
რაც სიკეთეა, ყველა შენი წყალობითაა
ეს ჩემი მცირე სიკეთე შეკრიბე, როცა განკითხვა მოვა
არარსებობის არსებობად გადამქცევი შენ ხარ
მგვმადლე წყალობა მე და ჩემს მეგობრებს და საუკეთესოთა შორის დაგვამკვიდრე

ყოვლად მდიდარო!
შენ ყოვლად მდიდარი ხარ, არ საჭიროებ არაფერს
შენ არ გჭირდება დაიმსახურო
ჩემი ხელი ვერ სწვდება სასურველს, გული კი სულ ითხოვს
ჩემი ოცნებებისთვის სამყარო მევიწროება, ენა კი მხოლოდ ვედრებას აღავლენს
თუ ვისურვებ, მხოლოდ შენგან ვისურვებ
„იააქენესთეღიინ, იაა ქენესთეღიინ“. (სურა ფათიჰადან)


გამამდიდრებელო
ყველა სიბრძნე შენი წყალობაა
რაც გაგვაჩნია ეს არაფერია. ჩვენი ქონება შენი წყალობაა
შენს მიერ ნაბოძებია არსებობა და სიცოცხლე
ყველა სიმდიდრე შენი ნაბოძებია. ნუ გამაწვდენინებ ხელს სამათხოვროდ
მხოლოდ შენს წინაშე ვიყო ღარიბი და არა სხვათა
სიღარიბის შიშისგან გაათავისუფლე ჩემი გონება
რაც გამაჩნია შენ მიბოძე. ნუ დამავიწყებ ამას ღმერთო
ნუ გახდი ჩამს გულს სამათხოვროდ
დაე შენი სტუმარი ვიყო სააქაოა და საიქიოში


შემაკავებელო
შენ რომ შეაკავო ვერავინ შეძლებს წინააღმდეგობას
შენ თუ გზას გაუხსნი ვეღარაფერი შეაკავებს
მე არ ვიცი რა მმართებს ვაკეთო. შენ ხარ მსაჯული
შეაკავე ყველაფერი რაც შენთან მოსვლისას მაკავებს


ჰოი, მწუხარების გამჩენო!
ზიანიც და სიკეთეც შენს ხელთაა
ზიანს რომ ინებებ ამაშიცაა სიბრძნე
ნუ შემყრი ზიანს გამჩენო
სიკეთე შენგანაა, ბოროტება კი საკუთარი ცდუნებებისგან
სიკეთეს ვერ ვაკეთებ, შენ გამაკეთილშობილე ღმერთო
ზიანიც რომ იყოს შენი ნაბრძანები, ისიც სასარგებლოა ვიცი
უსარგებლო ვარ, ზიანისგან დამიფარე ღმერთო

სარგებლის გამჩენო!
არარაობიდან არსებობა მიბოძე, ეს უდიდესი სიკეთეა
ნახშირის ალმასად გადაქცევის სასწაულის მსგავსად
ჩემს სინდისში შენახული საიდუმლო ისეთი განძია
ადამის სინანულის გამოხატვის მსგავსად
ჩემს გულში ჩადებული სიკეთე ისეთი ძვირფასია
იბრაჰიმის ცეცხლის გაგრილების საიდუმლოს მსგავსი
ჩემთვის ნაბოძები სიცოცხლე ისეთი ტკბილია
იესოს მიერ მკვდრების გამაცოცხლებელი შეხების მსგავსი
ჩემს სხეულზე მინიჭებული შეგრძნებები ისეთი მალამოა
ეუბის ჭრილობების მომშუშებელი მალამოს მსგავსი
თვალებზე ბოძებული ხედვა ისეთი ნათელია
იუსუფის სახეზე მოთამაშე ათინათის მსგავსი
ჩემთვის შეპირებული სამოთხე ისეთი სიხარულია
მუჰამმედის მაცოცხლებელი ღიმილის მსგავსი
ყველა სიკეთე შენს ხელშია, სიკეთეს მაზიარე ღმერთო
ყველა სარგებელი შენი წყალობაა, წყალობას ნუ მომაკლებ ღმერთო
ყველა სარგებელი შენი ნებითაა, სიუხვე მომმადლე ღმერთო
უშენოდ არარაობა ვარ, მომმადლე სიკეთე შენი
უშენოდ არავის აქვს არავისგან სარგებელი, განმინათლე გული ჩემი


ჰოი, სინათლის წყაროვ!
ეს შენ ხარ ცოცხალი სამყაროს ნათელი
შენ გეკუთვნის ყოველგვარი ბრწყინვალება
შენ გეკუთვნის ის საიდუმლო, რაც თვალს მხედველობას ანიჭებს
შენ გეკუთვნის დღეზე მხიარულების მომნიჭებელი ნათელი
შენით მისხივოსნდება გული, შენით მინათდება გონება
შენი ნათელი უხვად მომფინე ღმერთო


ჭეშმარიტ გზაზე დამდგენო!
ეს შენ ხარ ჩვენ გულებისთვის ჭეშმარიტების მაჩვენებელი
ეს შენ ხარ ჩვენს სინდისში ჭეშმარიტებას რომ ათავსებ
დამეხმარე და გადამარჩინე
დამიდგინე შენი გზა ჩემს გზად და მომმადლე უხვი წყალობა


სანიმუშოდ გამჩენო!
ეს შენ შეამკე არარსებობა არსებობის გვირგვინით,
არსებობა არარსებობისგან შექმენი და სამყარო მოკაზმე
ეს შენ ხარ ყველაფერს უნაკლოდ და უბადლოდ რომ აჩენ
ამიყვანე შენთან ახლოს
ეს შენ ხარ ყველაფერს უზადოდ რომ ასრულებ
ასე უზადოდ შემიყვარე


მარადიულო!
როგორც კი სიტკბოებას შევიგძნობ, მეშინია დაკარგვის
სიტკბოებას შენ ხდი მუდმივს
როგორც კი შევხვდები, მაშინვე განშორებას ველი
შეხვედრას შენ ხდი ხანგრძლივს
რაოდენაც დიდი მაქვს სიყვარული, სევდაც მიპყრობს
ჩემს გულში მუდმივი სიყვარულის მკვებავი შენ ხარ
სიცოცხლე ხანმოკლეა. ხელი არ სწვდება, გული სისხლია
მარადიული შენ ხარ მხოლოდ. მარადიულად აქციე ჩემი რწმენა


ყოვლის ჭეშმარიტო მფლობელო
მე რაც მგონია, რომ არ არსებობს, ყველაფერი შენ გაქვს და იცი
ყველა და ყველაფერი შენს წინაშეა
რაც ვიცი ყველაფერი შენია
რაც დამავიწყდა შენ გახსოვს
რაც გადავიწყებულია შენ გაიხსენებ
წარსულის და დარჩენილის, ყველაფრის მფლობელი შენ ხარ
მარადიული შეხვდერა მომმადლე ღმერთო


ჭეშმარიტ გზაზე დამდგენო!
გამჩენელო  და დამრიგებელო ჭეშმარიტო, 
გზა ჩემი,  შენსკენ წარმიმართე


მომთმენო!
შენ ასწავლე ეუბს მოთმინება
შენ მიეცი ეუბს ეს უნარი
ეს შენ ხარ მოთმინებისთვის ეუბს რომ აქებ
ეს შენ ხარ ჭეშმარიტი მომთმენი
შენ მომთმენი ხარ და მომთმენები გიყვარს
იმდენად მომთმენი ხარ რომ შენს მონებს დიდად სწყალობ
მოითმენ და სასჯელს უმალ არ დაადგენ
მოითმენ და მომნანიებლებს შანსს აძლევ
მომთმენი ხარ მათ მიმართაც ვინც არ ითმენს
ეს შენ ხარ ყველა მომთმენის მოთმინების მიზეზი
მომმადლე წყალობა ვიცხოვრო მოთმინებით

ამინ!

სენაი დემირჯი


  • 02/09/2015
  • 4093

კომენტარები

განაახლეთ


სტატიები

REZO AZİZ MİKELADZE

ისე ვცხოვრობთ, თითქოს არასოდეს ველით სიკვდილს

Müfit YÜKSEL

Gürcistan-Batum notları-2

Müfit YÜKSEL

Gürcistan-Batum notları-1

REZO AZİZ MİKELADZE

Cemaat ve Cami


HUTBEMedine'den Canlı YayınKabe'den Canlı Yayın

დილის ეზნამდე დარჩენილი დრო:

  • 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

ლოცვის დროს ბათუმში
ლოცვის დროს ბათუმში 24.09.2018
ცისკარი მზე ლანჩი დღის მეორე ნახევარში საღამო ღამ.ლოცვა
ორშაბათი 05:24 06:57 13:13 16:34 19:16 20:39
სამშაბათი 05:25 06:58 13:12 16:33 19:14 20:37
ოთხშაბათს 05:26 06:59 13:12 16:32 19:13 20:35
ხუთშაბათი 05:28 07:00 13:12 16:31 19:11 20:33
პარასკევი 05:29 07:01 13:11 16:29 19:09 20:31
შაბათის 05:30 07:02 13:11 16:28 19:07 20:30
კვირა 05:31 07:03 13:11 16:27 19:06 20:28