მარხვა

მარხვა ისლამის მეოთხე ბრძანებაა. ის ადამიანის სულიერად განვითარებას უწყობს ხელს.

მარხვა ისლამის მეოთხე ბრძანებაა. ის ადამიანის სულიერად განვითარებას უწყობს ხელს. მარხვა ადამიანს ცუდი ქცევისა და უზნეობისგან იცავს და ასევე ჯოჯოხეთის ტანჯვისგან. სწორედ ამ თვისებების გამო, ღმერთმა შუამავალ მუჰამმედის მიმდევრებისა და ასევე აწ გარდასული ხალხებისათვის, მარხვა სავალდებულო ღვთისმსახურებად დაადგინა. მარხვა გარკვეულ დღეებში ანუ წელიწადში ერთხელ, რამადანის თვეში უნდა შესრულდეს.

მარხვის მადლი

ლოცვის აღმსრულეს, ზექათის გამცემსა და ჰაჯზე წასულ მომლოცველს ყველა ხედავს, მაგრამ მარხვა ისეთი ღვთისმსახურებაა, რომელსაც მხოლოდ ღმერთი ხედავს. მარხვის დროს თვალთმაქცობა, მოჩვენებითობა გამორიცხულია, ამიტომ ამ ღვთისმსახურებას ღმერთს წინაშე განსაკუთრებული ადგილი უკავია. შუამავლის განმარტებით ღმერთი მარხვის შესახებ ასე ბრძანებს: მარხული ადამიანი მხოლოდ ჩემი კმაყოფილების მოპოვების მიზნით თავს იკავებს ჭამის, სმისა და კონკრეტული ხორციელი მოთხოვნილებებისაგან, ამიტომ ჯილდოს მხოლოდ მე ვუწყალობებ. მარხულ ადამიანის ორი დროის მოსვლა უხარია განსაკუთრებით; ერთია საღამო, როცა იმდღის მარხვა სრულდება, ხოლო მეორე ის დროა, როცა ის თავის გამჩენს შეხვდება.

მარხვის შესახებ შუამავალი ბრძანებდა: მარხული ადამიანის სურნელება ღმერთისთვის ყველაზე მისაღები სურნელებაა. ღმერთის კმაყოფილების მოპოვების მიზნით მარხულ ადამიანს წარსულის ცოდვები მიეტევება. ამ მიზნით მარხულ ადამიანს, ღმერთი ჯოჯოხეთის ცეცხლისგან სამოცდაათი წლით დააშორებს. ჯოჯოხეთს რვა კარი აქვს. ლოცვის აღმსრულენი სამოთხეში სალათის (ლოცვის) კარებიდან შევლენ, ჯიჰადში მონაწილეები ჯიჰადის კარებიდან, მოწყალების გამცემნი- მოწყალების კარებიდან და ა.შ. ამ რვა კარიდან ერთ-ერთის სახელი „რეიან“-ია. ამ კარიდან მხოლოდ ისინი შევლენ, ვინც მარხულობდა. განკითხვის დღეს იკითხავენ? სად არიან ისინი, ვინც მარხულობდა? წამოდგებიან ისინი ვინც მარხულობდა და ამ კარებიდან სამოთხეში შევლენ. მათი შესვლის შემდეგ ეს კარები დაიხურება და სხვა იქიდან ვეღარავინ შევა. რეიანის კარიდან შესულები არასოდეს განიცდიან წყურვილს.

ერთ-ერთმა „საჰაბემ“ შუამავალს სთხოვა, ისეთი ღვთისმსახურება ესწავლებინა, რომელიც მისთვის ფრიად სასარგებლო იქნებოდა.

შუამავალმა ურჩია, მარხვა დაეცვა. ამით მიანიშნა, რომ მარხვა ყოველგვარი მოჩვენებითობისგან დაცული ღვთისმსახურებაა და ამითაცაა განსაკუთრებული. ვნახოთ კიდევ რას ამბობს შუამავალი რამადანის შესახებ: რამადანის თვის პირველივე ღამეს სამოთხის კარები ბოლომდე იხსნება და ჯოჯოხეთის კარები კი ერთი მეორის მიყოლებით იხურება. ხოლო ეშმაკი დაბმულია და უმოქმედო ხდება. თუ მარხულ ადამიანს დიდი ცოდვები არ აქვს ჩადენილი, ორ რამადანს შორის ჩადენილი სხვა ცოდვები მიეტევება. ამ თვეშია ის ძვირფასი ღამე, ყადირის ღამე, რომელიც ცნობილია, როგორც ათას თვეზე უფრო მეტად სასარგებლო. მთელი რამადანის თვეში უწყვეტი მარხულობა და ასევე ყოველ თვეში სამი დღე მარხვა, მთელი წლის მარხვის ტოლფასია, რადგან თითოეული ღვთისმსახურებისა და სიკეთისთვის ათი მადლი იწერება. ამის შესახებ ღმერთი ბრძანებს. რამადანის თვე ყურანის თვეა. რამადანის ყოველ ღამეს შუამავალი ანგელოზ ჯიბრილს ხვდებოდა და მანამდე მოვლენილ აიათებს ერთად კითხულობდნენ. ღმერთის ყოველთვის მოწყალეა, მაგრამ ამ თვეში, როცა ანგელოზი ჯიბრილი ყოველ ღამე ხვდებოდა შუამავალს, ღმერთი განსაკუთრებით მოწყალეა.

როგორ უნდა მოიქცეს მარხული ადამიანი?

მარხულმა მხოლოდ კუჭით კი არა, ენითაც უნდა იმარხულოს. შუამავალი ასე ბრძანებდა: მარხული ადამიანის პირიდან ცუდი სიტყვა არ უნდა ამოვიდეს. მარხულმა არ უნდა იჩხუბოს. ტყუილი არ უნდა თქვას და ერიდოს ფუჭსიტყვაობას. თუ ვინმე შეურაცხყოფას მიაყენებს, „მე მარხული ვარ“, - უნდა უთხრას და წავიდეს. თან მარხვა და თან ტყუილის ლაპარაკი, ცუდი ქცევა, მარხვა შეიძლება ამაო ჰქმნას. ღმერთს ასეთი ადამიანის მიერ ჭამის და სმის შეწყვეტა არაფრად უღირს. ვინც წესისამებრ არ იმარხულებს, მხოლოდ შიმშილი და წყურვილი შერჩება.

მარხვის დაწყებისა და დამთავრების დრო

რამადანის თვის ყოველი წუთი ძვირფასია, მაგრამ არსებობს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მომენტებიც. ამათგან ერთ-ერთი მარხვის დაწყების დროა, რომელიც დილის ლოცვის დაწყებამდე მთავრდება და მეორე კი საღამო, მზის ჩასვლის შემდგომი პერიოდი, როცა მარხულები საჭმლისა და წყლის მიღებას იწყებენ. შუამავალი ბრძანებდა: „საჰური (იასლუღი, მარხვის დაწყებამდე ჭამა) მიირთვით, რადგან საჰურს ბარაქა ახლავს. ჩვენს მარხვასა და აწ გარდასულ ხალხთა მარხვას შორის განსხვავება საჰურის ჭამაა. შუამავალი ასევე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა საღამოს მარხვის შეწყვეტას. ის მოუწოდებდა მუსლიმებს, დაღამებისას მარხვა მალე შეეწყვიტათ.

ყადირის ღამე

რამადანის თვეში ყველაზე ძვირფასი დროის მონაკვეთი ყადირის ღამეა. ღმერთი ყადირის ღამის შესახებ ყურანში, სურა ყადირში ბრძანებს და ეს ნიშნავს, რომ ყადირის ღამე მართლაც მადლიანი ღამეა. ყადირის ღამეს ყურანი მოევლინა დედამიწას. ყადირის ღამე ათას თვეზე უფრო სიკეთიანია. ყადირის ღამეს, ღმერთის ნებით, ანგელოზი ჯიბრილი და სხვა ანგელოზები დედამიწაზე ჩამოდიან. ამ ღამეს დედამიწაზე მშვიდობა და სტაბილურობა ისადგურებს. შუამავალი ამ ღამის შესახებ ბრძანებს: ამ ღამეს ვინც ღმერთის კმაყოფილების მოპოვების მიზნით, შინაარსიანად გამოიყენებს, წარსულის ცოდვები ეპატიება. ყადირის ღამე, რამადანის ბოლო ათი დღის კენტ რიცხვებში უნდა ვეძიოთ. ერთხელ შუამავალთან მოხუცი კაცი მივიდა და სთხოვა ეთქვა, თუ რომელი იყო ყადირის ღამე, რადგან სურდა, ის ღამე ღვთისმსახურებაში გაეტარებინა. შუამავალმა მას ურჩია, რამადანის ოცდამეშვიდე ღამეს ელოცა. გარდა ამისა, შუამავალს სხვა კენტი ღამეების შესახებაც უთქვამს, მაგალითად ოცდამეხუთე, ოცდამეშვიდე, ოცდამეცხრე და ა.შ.

როგორ უნდა შევევედროთ ყადირის ღამეს?

ერთხელ ჰზ. აიშემ შუამავალს ჰკითხა, როგორ უნდა ელოცა და შევედრებოდა ყადირის ღამეს. შუამავალმა კი უპასუხა:

ღმერთო ჩემო, შენ მიმტევებელი ხარ, მოყვარული მიტევების,

მომიტევე.

ი’თიქაფი

შუამავალი რამადანის ბოლო ათი დღე ამქვეყნიურ ყველანაირ საქმიანობას წყვეტდა და „მესჯიდი ნებევი“-ში მიდიოდა, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ღვთისმსახურებით იყო დაკავებული. ამ ღამეებში ოჯახის წევრებსაც აღვიძებდა, რათა მათაც ბევრი ღვთისმსახურება შეესრულებინათ. ი’თიქაფად წოდებულ ამ ღვთისმსახურებაში, შუამავალი ღმერთს ევდრებოდა, მიტევებას სთხოვდა, ლოცვას ასრულებდა და ყურანს კითხულობდა.

თარავიჰის ლოცვა

რამადანის თვეში, მარხვის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი ღვთისმსახურება თარავიჰის ლოცვაა. როდესაც შუამავლის მეგობრებმა გაიგეს, რომ შუამავალი ღამით თარავიჰს ლოცულობდა, სთხოვეს მათთვისაც ელოცებინა. შუამავალმა მხოლოდ სამჯერ წარუძღვა თარავიჰის ლოცვას. იმ წელს რამადანის გამოსვლამდე შვიდი დღე იყო დარჩენილი. შუამავალი ყოველ საღამოს, ღამის ლოცვის შესრულების შემდეგ სახლში წადიოდა, მაგრამ იმ ღამეს მეჩეთში დარჩა და მლოცველებს თარავიჰი ალოცა. თარავიჰის ლოცვა ღამის მესამედამდე გახანგრძლივდა. მეორე დღეს მთელ მედინაში გავრცელდა ხმა, შუამავალმა მლოცველებს თარავიჰის ლოცვა შეასრულებინაო. მეორე ღამეს მლოცველები ისევ შეიკრიბნენ, მაგრამ შუამავალმა თარავიჰის ლოცვა აღარ შეასრულებინა. მესამე ღამეს თარავიჰი ისევ შეასრულეს და ამჯერად ის ღამის ნახევრამდე გაგრძელდა. შემდეგი დღე შუამავალმა ისევ გამოტოვა. ბოლოს რამადანის გამოსვლამდე სამი დღე იყო დარჩენილი და შუამავალმა თარავიჰის ლოცვა ისევ შეასრულა და ამჯერად ის თითქმის გათენებამდე გაგრძელდა. იმ წელს, შუამავალს მეტჯერ აღარ ულოცვებია თარავიჰის ლოცვა, რადგან ფიქრობდა, რომ თუ სისტემატიურად შეასრულებდა, სავალდებულო გახდებოდა და მერე მუდმივად მისი შესრულება გაუძნელდებოდათ. ის ურჩევდა მორწმუნეებს, თარავიჰის ლოცვა სახლებში შეესრულებინათ. ამის შემდეგ მუსლიმები თარავიჰის ლოცვას სახლებში ასრულებდნენ. ეს ასე გრძელდებოდა შუამავლის დროს,  ებუ ბექირის (რ.ღ) ხალიფობისა და ომერ იბნი ჰატტაბის (რ.ღ.) მმართველობის ნახევრამდე. თარავიჰის ლოცვის მეჩეთში, კოლექტიურად შესრულება ხალიფა ომერ იბნი ჰატტაბის დროს დაიწყეს.

შევვალის მარხვა

შუამავალი იმ ადამიანებს, რომლებმაც მთელი რამადანის განმავლობაში იმარხულეს, ურჩევდა, რამადანის მომდევნო თვეში, შევვალის თვეშიც ექვსი დღე ემარხულათ. ამრიგად, ჯამში ოცდათექვსმეტი ან ოცდათხუტმეტი დღე გამოდის და რადგანაც მუსლიმს ყოველ გაკეთებულ მადლზე ათმაგად ეწერება, შესაბამისად მთელი წელი მარხვის ტოლფას მადლს მოიგებს.

მ. იაშარ ქანდემირი

  • 07/06/2016
  • 1091

კომენტარები

განაახლეთ


სტატიები

REZO AZİZ MİKELADZE

ცოდვის ჩამდენთა მდგომარეობასთან დაკავშირებული საკითხები

Ramaz Beridze

ისლამი და ახალი წელი

REZO AZİZ MİKELADZE

დიდი ცოდვის ჩამდენის მდგომარეობა

REZO AZİZ MİKELADZE

ისე ვცხოვრობთ, თითქოს არასოდეს ველით სიკვდილს

REZO AZİZ MİKELADZE

ყურბანი ისლამში

REZO AZİZ MİKELADZE

ჯემა’ეთი და მეჩეთი


ქადაგებისქააბადან პირდაპირი ჩართვამედინადან პირდაპირი ჩართვა

სამხრობის ეზნამდე დარჩენილი დრო:

  • 00
  • :
  • 00
  • :
  • 00

ლოცვის დროს ბათუმში
ლოცვის დროს ბათუმში 20.03.2019
ცისკარი მზე ლანჩი დღის მეორე ნახევარში საღამო ღამ.ლოცვა
ორშაბათი 05:43 07:16 13:29 16:48 19:29 20:51
სამშაბათი 05:41 07:14 13:28 16:49 19:30 20:53
ოთხშაბათს 05:39 07:13 13:28 16:50 19:31 20:54
ხუთშაბათი 05:37 07:11 13:28 16:50 19:32 20:55
პარასკევი 05:36 07:09 13:27 16:51 19:33 20:56
შაბათის 05:34 07:07 13:27 16:51 19:34 20:58
კვირა 05:32 07:06 13:27 16:52 19:35 20:59