სათაურები

სალოცავი და განათლება

სათაურებიხუტბა

ბარაქა: სულიერი სიუხვე

სათაურებიხუტბა

სარწმუნოების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ

სათაურებიხუტბა

ღმერთი სისუფთავეს ბრძანებს

სათაურებიხუტბა

ღვთიური სარწმუნოების ამაღლების მცდელობა

სათაურებიხუტბა

მორწმუნე ჭეშმარიტების განსახიერება და ჭეშმარიტებისკენ მომწოდებელია

სათაურებიხუტბა

მუჰარრემის თვე, აშურა და ქარბელას გზავნილი

სათაურებიხუტბა

მადლიერი ადამიანი სიმშვიდეს ჰპოვებს

სათაურებიხუტბა

მორწმუნეობრივი მგრძნობელობა: სიკეთისკენ მოწოდება და ბოროტებისგან განდგომა

სათაურებიხუტბა

მსხვერპლშეწირვის დღესასწაული: ღვთისმოსაობის გზა

25/09/2020

სალოცავი და განათლება

18/09/2020

ბარაქა: სულიერი სიუხვე

11/09/2020

სარწმუნოების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ

07/09/2020

ღმერთი სისუფთავეს ბრძანებს

01/09/2020

ღვთიური სარწმუნოების ამაღლების მცდელობა

24/08/2020

მორწმუნე ჭეშმარიტების განსახიერება და ჭეშმარიტებისკენ მომწოდებელია

20/08/2020

მუჰარრემის თვე, აშურა და ქარბელას გზავნილი

14/08/2020

მადლიერი ადამიანი სიმშვიდეს ჰპოვებს

08/08/2020

მორწმუნეობრივი მგრძნობელობა: სიკეთისკენ მოწოდება და ბოროტებისგან განდგომა

30/07/2020

მსხვერპლშეწირვის დღესასწაული: ღვთისმოსაობის გზა

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება