სათაურებიხუტბა

მეჩეთი:
ღმერთის
სახლი

სათაურებიხუტბა

მორწმუნის ლმობიერი ხასიათი

სათაურებიხუტბა

თვითკონტროლისა და თვითკრიტიკის მნიშვნელობა

სათაურები

სალოცავი და განათლება

სათაურებიხუტბა

ბარაქა: სულიერი სიუხვე

სათაურებიხუტბა

სარწმუნოების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ

სათაურებიხუტბა

ღმერთი სისუფთავეს ბრძანებს

სათაურებიხუტბა

ღვთიური სარწმუნოების ამაღლების მცდელობა

სათაურებიხუტბა

მორწმუნე ჭეშმარიტების განსახიერება და ჭეშმარიტებისკენ მომწოდებელია

სათაურებიხუტბა

მუჰარრემის თვე, აშურა და ქარბელას გზავნილი

16/10/2020

მეჩეთი:
ღმერთის
სახლი

09/10/2020

მორწმუნის ლმობიერი ხასიათი

02/10/2020

თვითკონტროლისა და თვითკრიტიკის მნიშვნელობა

25/09/2020

სალოცავი და განათლება

18/09/2020

ბარაქა: სულიერი სიუხვე

11/09/2020

სარწმუნოების ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ

07/09/2020

ღმერთი სისუფთავეს ბრძანებს

01/09/2020

ღვთიური სარწმუნოების ამაღლების მცდელობა

24/08/2020

მორწმუნე ჭეშმარიტების განსახიერება და ჭეშმარიტებისკენ მომწოდებელია

20/08/2020

მუჰარრემის თვე, აშურა და ქარბელას გზავნილი

aile serisi banner

ყურანი

ყურანი

სუნა

სუნა

ნამაზი

ნამაზი

ვედრება

ვედრება